Inicjatywa dowodowa sądu karnego

Obowiązek czuwania nakazuje takie wyjaśnienie sprawy, by podstawę rozstrzygnięć stanowiły prawdziwe ustalenia faktyczne. Obowiązek ten jest konsekwencją przyjętej w polskim procesie karnym zasady kontradyktoryjności, w świetle której sąd odgrywa aktywną rolę w dążeniu do wyjaśnienia faktycznych podstaw rozstrzygnięcia i pozostaje w związku z zasadą prawdy obiektywnej wynikającą z art. 2 § 2 KPK, według którego …

Inicjatywa dowodowa sądu karnego Read More »

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dz.U.2024.715 ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA 1z dnia 2 maja 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA 1z dnia 2 maja 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z …

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Read More »

Prawo budowlane, ważne zmiany w 2024

Jakie zmiany w prawie budowlanym czekają nas w 2024? Od 1 kwietnia wchodzą w życie dwie istotne nowelizacje rozporządzeń w systemie przepisów budowlanych – dotyczą warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Co się zmieni w przepisach w tym roku?

Jazda pod wpływem alkoholu co mi grozi?

Od 14 marca 2024 roku w Polsce wejdzie w życie przełomowe prawo ws. konfiskaty pojazdów, które stanowi odpowiedź na problem pijanych kierowców. Ustawa, która zyskała miano „postrachu kierowców”, jest częścią nowelizacji Kodeksu karnego. Co warto wiedzieć o nadchodzących zmianach? Kto może stracić pojazd oraz jakie kary będą obowiązywać?

NOWELIZACJA KODEKSU KARNEGO

Od 1 października 2023 roku wprowadzono nowelizację Kodeksu Karnego, która wprowadza istotne zmiany w polskim prawie karnej. Nowe przepisy mają na celu zaostrzenie kar dla niektórych przestępstw oraz bardziej skuteczną walkę z przestępczością. Dowiedz się więcej i kliknij.

Scroll to Top