maj 2024

Inicjatywa dowodowa sądu karnego

Obowiązek czuwania nakazuje takie wyjaśnienie sprawy, by podstawę rozstrzygnięć stanowiły prawdziwe ustalenia faktyczne. Obowiązek ten jest konsekwencją przyjętej w polskim procesie karnym zasady kontradyktoryjności, w świetle której sąd odgrywa aktywną rolę w dążeniu do wyjaśnienia faktycznych podstaw rozstrzygnięcia i pozostaje w związku z zasadą prawdy obiektywnej wynikającą z art. 2 § 2 KPK, według którego …

Inicjatywa dowodowa sądu karnego Read More »

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego.

Dz.U.2024.715 ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA 1z dnia 2 maja 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA ZDROWIA 1z dnia 2 maja 2024 r.zmieniające rozporządzenie w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego Na podstawie art. 48e ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z …

Zmiana rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego. Read More »

Scroll to Top